zondag 14 oktober 2012

woensdag 10 oktober 2012

Gevoelsuiting

Ik mag jou niet.
Je doet alsof je alles weet,
je blik maakt dat ik peentjes zweet.
Je arrogantie is echt stom,
door jou voel ik me altijd dom.
Je stemklank en je scheve lach,
het achtervolgt me, dag na dag.
En laatst bereikte het een piek:
toen maakte je me werk'lijk ziek.

Jij mag mij niet.
Althans, dat is hoe het nu lijkt
en wat uit al jouw blikken blijkt.
Waar komt dat eigenlijk vandaan?
Ik heb je toch nooit iets misdaan!
We spraken nauwelijks met elkaar
aan 't begin van vorig collegejaar.
Maar blijkbaar deed ik iets verkeerd
en heb ik het voorgoed versjteerd.

Wij mogen elkaar niet.
Ik weet dus niet echt hoe het komt
waarom jouw blik mijn stem verstomt.
En ook niet waarom jij zo kijkt
als uit mijn woord mijn twijfel blijkt.
Maar ik heb maar geaccepteerd
dat ik iets nieuwigs heb geleerd:
heel soms begint antipathie
al als ik iemands schaduw zie..


donderdag 29 maart 2012